60 dýuým SAMSUNG telewizion paneli Açyk CELL önüm ýygyndysy

Gysga düşündiriş:

Samsung Display Co. Ltd.Onda işleýän temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: 120Hz, WLED Yşyk çyrasy.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlaryna we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Umumy maglumat

60 dýuým SAMSUNG telewizion paneli Açyk CELL önüm kolleksiýasy (1)

Samsung Display Co. Ltd.Onda işleýän temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: 120Hz, WLED Yşyk çyrasy.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlaryna we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. Indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2012-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda we iň soňky täzelenmäni 2014-nji ýylyň 20-nji noýabrynda girizdik. LTF600HQ01 LCM-i geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng SAMSUNG bilen habarlaşmagyňyzy ýa-da giç öwrenmek üçin paýlaýjydygyny maslahat berýäris. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LTF600HQ01 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Aboveokardaky parametrler maglumat tablisasyndan däl, diňe salgylanma hökmünde, ulanmakdan ägä boluň!

60 dýuým SAMSUNG telewizion paneli AÇYLAN CELL önüm kolleksiýasy (2)

LTF600HQ02, Samsung Ekran Co.Onda işleýän temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: 240Hz, WLED Yşyk çyrasy.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlaryna we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. Indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2012-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda we iň soňky täzeleniş 2014-nji ýylyň 20-nji noýabrynda girizdik. LTF600HQ02 LCM-i geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng SAMSUNG bilen habarlaşmagyňyzy ýa-da giç öwrenmek üçin agentdigini maslahat berýäris önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LTF600HQ02 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Aboveokardaky parametrler maglumat tablisasyndan däl, diňe salgylanma hökmünde, seresaplylyk bilen ulanyň!

60 dýuým SAMSUNG telewizion paneli AÇYLAN CELL önüm kolleksiýasy (3)

S60FH-YD03, öz-özünden çykýan SAMSUNG SDI Co., Ltd.Onda işleýän temperatura diapazony -5 ~ 60 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 70 ° C.Umumy aýratynlyklar QiangFeng tarapyndan aşakdaky görnüşde jemlenendir: 3D displeý, 10 bit, 50Hz / 60Hz.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlaryna we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. QiangFeng-de saklanýan maglumatlara görä, bu model köpçülikleýin önümçilik 2011-nji ýylyň 4-nji çärýeginde, indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2014-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda we iň soňky täzelenmäni 2020-nji ýylyň 20-nji maýynda girizdik. S60FH-YD03 PDP-ni geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng SAMSUNG SDI ýa-da onuň agenti bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýär. giçki önümçiligi we spesifikasiýa jikme-jikliklerini öwrenmek.QiangFeng.com-da bellenen S60FH-YD03 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Spechli spesifikasiýa jikme-jikliklerini maglumat tablisasyna laýyklykda QiangFeng inersenerleri girizýärler, ýöne sanalan spesifikasiýalaryň düýbünden dogrydygyny kepillendirip bilmeris.

60 dýuým SAMSUNG telewizion paneli AÇYLAN CELL önüm kolleksiýasy (4)

S60FH-YD01, öz-özünden çykýan SAMSUNG SDI Co., Ltd.Onda işleýän temperatura diapazony -5 ~ 60 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 70 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: 3D displeý, 12 bit, 50Hz / 60Hz / 100Hz.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlaryna we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. Indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2014-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda we iň soňky täzeleniş 2014-nji ýylyň 10-njy noýabrynda girizdik. S60FH-YD01 PDP-ni geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng SAMSUNG SDI ýa-da onuň wekili bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris. giçki önümçiligi we spesifikasiýa jikme-jikliklerini öwrenmek.QiangFeng.com-da bellenen S60FH-YD01 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Spechli spesifikasiýa jikme-jikliklerini maglumat tablisasyna laýyklykda QiangFeng inersenerleri girizýärler, ýöne sanalan spesifikasiýalaryň düýbünden dogrydygyny kepillendirip bilmeris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary