• takmynan1

Biz hakda

BIZ SANATÇYLYKDA, Şonuň üçin bolmaly dälsiňiz

Guanç Guangzhouou Qiangfeng Electronics Co., Ltd. 2006-njy ýylda döredildi we LCD pudagynda baý hünär tejribämiz bar.Dürli LCD öndürijileri bilen uzak möhletli we berk gatnaşyk saklaýarys we dürli programmalar üçin dürli LCD displeýlerimiz bar.

Habarlar

iň ýokary hilli enjamlar we enjamlar barada maglumat

  • LCD paneliň kesgitlemesi näme?

    LCD paneli LCD monitoryň ýagtylygyny, kontrastyny, reňkini we görüş burçuny kesgitleýän materialdyr.LCD paneliň baha tendensiýasy LCD monitoryň bahasyna gönüden-göni täsir edýär.LCD paneliň hili we tehnologiýasy LCD monitoryň umumy işleýşi bilen baglanyşykly....

  • LCD telewizoryň umumy näsazlyklary näme?

    A. LCD-ni bejermek üçin haýsy bölegiň nädogrydygyny kesgitlemeli, bu ilkinji ädim.Aşakda LCD telewizion höküminiň esasy kemçilikleri we bölekleri barada söhbet ediler.1: şekil ýok, ses çyrasy hemişe ýagtylyga, güýç pursatynda ekran ak çyrany ýakýar ...

Has köp önüm

iň ýokary hilli enjamlar we enjamlar barada maglumat