60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy

Gysga düşündiriş:

LK600D3LB08, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýlip atlandyrylýar) 60 dýuým diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, aýrylmaz WLED yşyk çyra ulgamy, yşyk çyrasy bolmazdan, sensor ekrany ýok.Onda işleýän temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: sRGB, 240Hz, WLED Yşyk çyrasy, 10 bit, Mat, yşyk çyrasy LED: 4 Bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Umumy maglumat

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (1)

LK600D3LB08, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýlip atlandyrylýar) 60 dýuým diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, aýrylmaz WLED yşyk çyra ulgamy, yşyk çyrasy bolmazdan, sensor ekrany ýok.Onda işleýän temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: sRGB, 240Hz, WLED Yşyk çyrasy, 10 bit, Mat, yşyk çyrasy: 4 Bar. Geljekki önümiňize LK600D3LB08 LCM goýmak isleseňiz, QiangFeng Sharp bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýär. ýa-da giçki önümçiligi we spesifikasiýa jikme-jikliklerini öwrenmek üçin agentdir.QiangFeng.com-da bellenen LK600D3LB08 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (2)

LK601R3LA14, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýlip atlandyrylýar) 60 dýuým diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, sensor ekrany bolmazdan, WLED arka yşyk ulgamy bilen, LED sürüjisi bilen.Onda 0 ~ 40 ° C, temperatura temperaturasy -25 ~ 60 ° C aralygy bar.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: sRGB, beýik ýagtylyk, WLED yşyk çyrasy, LED sürüjisi, Mat.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň Sanly Signage we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. QiangFeng-de saklanýan maglumatlara görä, bu model köpçülikleýin önümçiligi 2011-nji ýylyň 2-nji çärýeginde, indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 element aksiýa we bu modeli 1 üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2016-njy ýylyň 23-nji iýunynda girizdik we 26-njy iýul 2022.com-daky iň soňky täzelenme diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Spechli spesifikasiýa jikme-jikliklerini maglumat tablisasyna laýyklykda QiangFeng inersenerleri girizýärler, ýöne sanalan spesifikasiýalaryň düýbünden dogrydygyny kepillendirip bilmeris.

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (3)

LQ601R3HB2KM, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýlip atlandyrylýar) 60 dýuým diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümidir, yşyksyz, sensor ekrany bolmazdan.Onda işleýiş temperatura diapazony 0 ~ 60 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -20 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: sRGB, 10 bit, Mat, açyk öýjük.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeli telewizor toplumlaryna we ş.m. ulanmagy maslahat berýär. Gurlan 12 çeşme + 16 derwezeli çip sürüjisi IC.QiangFeng-de saklanýan maglumatlara görä, bu model köpçülikleýin önümçilik 2017-nji ýylyň 3-nji çärýeginde, Indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 element aksiýa we bu modeli 1 üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2018-nji ýylyň 23-nji noýabrynda we iň soňky täzelenişi 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda girizdik. Geljekki önümiňize LQ601R3HB2KM CELL goýmak isleseňiz, QiangFeng gijä galmagy öwrenmek üçin Sharp ýa-da agent bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýär. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LQ601R3HB2KM önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Spechli spesifikasiýa jikme-jikliklerini maglumat tablisasyna laýyklykda QiangFeng inersenerleri girizýärler, ýöne sanalan spesifikasiýalaryň düýbünden dogrydygyny kepillendirip bilmeris.

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (4)

LK600D3LA19, “Sharp Corporation” (mundan beýläk “Sharp”) diýlip atlandyrylýan 60 dýuým diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, sensor ekrany bolmazdan, aýrylmaz CCFL arka yşyk ulgamy.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: 120Hz, 10 bit.Aýratynlyklaryna esaslanyp, “QiangFeng” bu modeliň “Digital Signage” we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. Indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2013-nji ýylyň 8-nji aprelinde we iň soňky täzelenişi 2014-nji ýylyň 20-nji noýabrynda girizdik. LK600D3LA19 LCM-i geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng gijä galmagy öwrenmek üçin Sharp ýa-da agent bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LK600D3LA19 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Aboveokardaky parametrler maglumat tablisasyndan däl, diňe salgylanma hökmünde, seresaplylyk bilen ulanyň!

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (5)

LK600D3LA34, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýilýär) 60 dýuýmlyk diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, sensor ekrany bolmazdan, Inverter bilen aýrylmaz CCFL yşyklandyryş ulgamy.Onda işleýiş temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -25 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: Durmuş ≥ 50K sagat, Inverter bilen, 10 bit, Mat.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlarynda we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. QiangFeng-de saklanýan maglumatlara görä, bu model köpçülikleýin önümçilik 2009-njy ýylyň 4-nji çärýeginde, indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2012-nji ýylyň 11-nji iýunynda we iň soňky täzeleniş 2014-nji ýylyň 12-nji aprelinde girizdik. LK600D3LA34 LCM-i geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng giç öwrenmek üçin Sharp ýa-da agent bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LK600D3LA34 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Aboveokardaky parametrler maglumat tablisasyndan däl, diňe salgylanma hökmünde, seresaplylyk bilen ulanyň!

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (6)

LK600D3LA37, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýlip atlandyrylýar) 60 dýuým diagonaly a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, sensor ekrany bolmazdan, Inverter bilen aýrylmaz CCFL yşyklandyryş ulgamy.Onda işleýiş temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -25 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: Durmuş ≥ 50K sagat, Inverter bilen, 10 bit, Mat.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlarynda we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. QiangFeng-de saklanýan maglumatlara görä, bu model köpçülikleýin önümçilik 2009-njy ýylyň 4-nji çärýeginde, indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2012-nji ýylyň 11-nji iýunynda we iň soňky täzeleniş 2014-nji ýylyň 12-nji aprelinde girizdik. Geljekki önümiňize LK600D3LA37 LCM goýmak isleseňiz, QiangFeng gijä galmagy öwrenmek üçin Sharp ýa-da agent bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýär. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LK600D3LA37 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Aboveokardaky parametrler maglumat tablisasyndan däl, diňe salgylanma hökmünde, seresaplylyk bilen ulanyň!

Sharpe 8K Ultra Definitionokary kesgitleme gözleg instituty, tehniki direktory, Takaýama Sharpe 8K Ultra ýokary kesgitleme gözleg instituty, tehniki direktory Takaýama
Şarpe 32 dýuým, 60Hz, hünär derejesi, göni ýaýlymlara gözegçilik we önümçilikden soňky önümçilik ýaly takyk çözgüt, pudagyň zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyryp biler.Enjam diňe 60Hz-de 8K durulygy goldamak bilen çäklenmän, 1000nit iň ýokary ýagtylygy we millionlarça ýerli garalama kontrasty, enjam reňkini düzetmek, ýagtylyk çäkleri, pik sazlamalary, gamut duýduryşy, ýalan reňk aýratynlyklary, DCI-P3 gamut bilen üpjün edilýär. 96% dereje.Şeýle hem, öý wideo güýmenjesi, ýokary kesgitli göni ýaýlym, täjirçilik interaktiw displeýi we beýleki sahnalar üçin ulanyp boljak dünýädäki iň uly 120 dýuým 8k ses-wizual çözgüt bilen tanyşdyrýar.

60 dýuým Kesgitli telewizion paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (7)

LK600D3LA38, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýlip atlandyrylýar) 60 dýuým diagonaly a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, sensor ekrany bolmazdan, Inverter bilen aýrylmaz CCFL yşyklandyryş ulgamy.Onda işleýiş temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -25 ~ 60 ° C.QiangFeng tarapyndan umumy aýratynlyklar aşakdakylar bilen jemlenendir: Durmuş ≥ 50K sagat, Inverter bilen, 10 bit, Mat.Aýratynlyklaryna esaslanyp, QiangFeng bu modeliň telewizor toplumlaryna, sanly belgi we ş.m. ulanylmagyny maslahat berýär. QiangFeng-de saklanýan maglumatlara görä, bu model köpçülikleýin önümçilik 2009-njy ýylyň 3-nji çärýeginde, Indi bu model bes edildi.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2012-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda we iň soňky täzelenişi 2019-njy ýylyň 15-nji awgustynda girizdik. LK600D3LA38 LCM-i geljekki önümiňize ornaşdyrmak isleseňiz, QiangFeng giç öwrenmek üçin Sharp ýa-da agent bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LK600D3LA38 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Spechli spesifikasiýa jikme-jikliklerini maglumat tablisasyna laýyklykda QiangFeng inersenerleri girizýärler, ýöne sanalan spesifikasiýalaryň düýbünden dogrydygyny kepillendirip bilmeris.

Marka habarlary:
8-nji maýda, Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi, radio we telewideniýe döwlet dolandyryşy, merkezi radio we teleýaýlym we Halk hökümeti bilen bilelikde 2021-nji ýylda aşa ýokary kesgitli wideo pudagyny ösdürmek boýunça Bütindünýä konferensiýasy Guangdong welaýaty meýilnama boýunça geldi.UHD wideo pudagynyň dünýädäki iň ýokary derejeli sammiti hökmünde UHD wideo senagaty konferensiýasy, gatnaşýan kärhanalar we dünýä tomaşaçylary üçin giňişleýin aragatnaşyk platformasyny hödürleýär we Hytaýda we hatda dünýäde UHD wideo pudagynyň ösüşi üçin platforma üpjün edýär, hereketiň we ugruň anyk çyzyklaryny getir.
Şarpe UHD wideo senagaty konferensiýasyna yzygiderli üçünji ýyl gatnaşdy, diňe bir pudaga iň täze tehnologiýa tendensiýalaryny getirmän, eýsem 8K + 5G göni ýaýlym enjamlarynyň we ulgamynyň gymmat bahasy bilen baglanyşykly şu ýylky önümçilik konferensiýasynda-da çykyş etdi. , 8K + 5G göni ýaýlym enjamlarynyň aşa ýöriteleşdirilmegi we köp stansiýaly göni ýaýlym shemasynyň zerurlygy, täze 8K wideo ýazgy we paýlaýyş çözgüdi we eko zynjyr önümleri pudaga çykarylýar.Şolaryň arasynda “Köp stansiýaly operatorlar göni ýaýlymda 8k 30P çözgüdi”, “8k 60P çözgüdi”, “Sport wakalary 8K 120P çözgüdi”, 32 dýuým 8K 60Hz we 8K 120Hz hünär takyk reňk çözgütleri, 8K täjirçilik displeý habarlaşma ulgamy çözgütleri we 120 dýuým 8K ýokary derejeli ses-wizual güýmenje çözgütleri.

60 dýuým Kesgitli telewizor paneli Açyk CELL önümleriniň ýygyndysy (8)

LK600D3LA39, Sharp Corporation-dan (mundan beýläk Sharp diýilýär) 60 dýuýmlyk diagonally a-Si TFT-LCD displeý paneli önümi, integral CCFL yşyk ulgamy, Inverter bilen, duýgur ekrany ýok.Onda işleýiş temperatura diapazony 0 ~ 50 ° C, saklaýyş temperatura diapazony -25 ~ 60 ° C.QiangFeng-de 0 elementli aksiýa we 0 modeli üpjün ediji bar.Bu modeliň spesifikasiýasyny ilkinji gezek 2012-nji ýylyň 11-nji iýunynda we iň soňky täzeleniş 2014-nji ýylyň 12-nji aprelinde girizdik. Geljekki önümiňize LK600D3LA39 LCM goýmak isleseňiz, QiangFeng gijä galmagy öwrenmek üçin Sharp ýa-da agent bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýär. önümçilik we spesifikasiýa jikme-jiklikleri.QiangFeng.com-da bellenen LK600D3LA39 önümçilik ýagdaýy diňe salgylanmak üçin ulanylýar we ulanyjynyň karar bermegi üçin esas hökmünde ulanylmaly däldir.Aboveokardaky parametrler maglumat tablisasyndan däl, diňe salgylanma hökmünde, seresaplylyk bilen ulanyň!

Marka habarlary:
Sharpe-iň hemme zady öz içine alýan 8K Ekologiki çözgütler, akylly ýaşdaky bozujylara strategiki üýtgeşiklik
15-nji sentýabrda Şarpe 108 ýyllygy we 2020-nji ýylyň güýzünde “Asyllyk, özgeriş, tejribe” mowzugy bilen önüm çykarylyşy meýilnama boýunça antantaýda geçirildi.“Sharp” -yň Hytaýdaky paýdarlar jemgyýeti, şol sanda Lin Ruixiang;“Sharp China” -iň baş müdiri Alp Junming;Wan Wenlin, Hytaý Ultra Definokary kesgitleme senagaty bileleşiginiň (CUVA) başlygy;Duanmulin, Hytaý Aragatnaşyk Senagaty Assosiasiýasynyň VR komitetiniň başlygy;Dai Zhongwei, “Oriental Pearl New Media Co., Ltd.” -iň baş redaktory;Wang Rikuhei, ZTE Communication Co., Ltd.we radio, film we telewideniýe döwlet dolandyryş gullugynyň baş inereneri Şen Jian, 5G Ultra High Definition wideo köp sahna amaly açar laboratoriýasy.
Omni-ugurly, omni-ugurly çuňluk, omni-strategiki
“Sharp” -yň Hytaý paýdarlar jemgyýeti Lin Ruixiang 108 ýyllygy mynasybetli çykyş edip, “Sharp” -yň global strategiýasyny durmuşa geçirdi.
Şarpe 1912-nji ýylda döredilen gününden bäri "Hil bilen iş gurmak, tapawutly aýratynlyklary bolan biznesi ösdürmek we zehinli adamlar bilen işewürligi güýçlendirmek" düşünjesini ýöredip, dünýä sarp edijilerine has ýokary hilli önüm tejribesini we hyzmatlaryny hödürlemäge çalyşýar.Soňky ýyllarda Şarpe Hytaý bazaryna çuňňur gatnaşyp, 8K ekosistema bilen baglanyşykly enjamlara we tehnologiýa gözleglerine we ösüşine, AIOT haryt ösüşine gönükdirilen "Ak-gara ösüş" we "Üç sebäpli reforma" strategiýasyny durmuşa geçirdi. we Cocoro platformasynyň gurluşygy.Gurulýan "8K + 5G ekosistemasynda toplumlaýyn hyzmatlar" arkaly, Sharpe esasy tehnologiýa gözleglerine we täze 8K + 5G senagat ekosistemasyny döretmek üçin amaly ssenariýa täzeligine ünsi jemleýär.Şarpe akylly öý, “Smart Office”, güýmenje we ses-wizual, saglygy goraýyş, bilim we sungat, “Akylly howpsuzlyk”, senagat innowasiýalary we awtomatlaşdyryş, doly çyzgy ulgamy çözgüdi ýaly ugurlardaky tagallalaryny dowam etdirer.Covid-19 we ilatyň garramagy ýaly agyr sosial meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolan Şarpe, saglygy goraýyş, lukmançylyk kömegi we uzak möhletleýin ideg ugurlaryna has köp üns berer.Sharpe kem-kemden özüni ulgam çözgütleri bilen üpjün edýän we müşderilerine has köp goşant goşýan önüm tejribelerini we hyzmatlaryny hödürleýän tehnologiýa hyzmat kompaniýasyna öwrüldi, sosial ösüş üçin müşderiler bilen bilelikde goşant goşmak üçin sosial ösüş üçin.
“Sharpe China” -iň baş müdiri Jun-ming Gao Şan, 8K Ultra Definition Industry Development Summit Forumynda açylyş dabarasynda çykyş etdi.Şarpe 2020-nji ýylda önümleriň, ulgamlaryň we hyzmatlaryň doly toplumyny emele getirmek üçin 8K, AIoT we IKT ýaly önümleri, ulgamlary we hyzmatlary birleşdirip, üç ugurly karýerany üýtgetmek strategiýasyny dowam etdirjekdigini aýtdy. domen.
Asyl, üýtgetmek, amal etmek
Kiçijik janly hereketli galamdan başlap, ýapon tarapyndan öndürilen ilkinji hrustal radio we telewideniýe, mikrotolkunly peçlere, kalkulýatorlara, gün öýjüklerine we hatda dünýäniň ilkinji LCD telewizoryna çenli, şarpe köp sanly “Japaneseapon ilkinji” we “Dünýä ilkinji” filmlerini işe girizdi.Önüm hödürlemekden tehnologiýa + önüm hödürlemekden doly hyzmat + Solutions hödürlemek ýaly Sharpe 108 ýyl bäri roluny üýtgedýär.Şarpe taryhy, öz-özüňi täzelemek we üýtgetmek ugrundaky göreşiň taryhydyr.
Dünýäde 8K Ekologiki gözleg we önümçilik, önümçilik we önümçilik, ekologiki integrasiýa mümkinçilikleri bolan we olary durmuşa geçiren ilkinji marka hökmünde Sharpe enjam önümlerini ýa-da gowulaşdyrmak we gonmak üçin 8K ekosistem çözgütlerini çykaryp bildi, elmydama gezelenç edýär döwrüň öň hatary."8K + 5G ulgam integrasiýa hyzmatlary", "5g bilen baglanyşykly hyzmatlary ösdürmek", "COCORO DURMUŞ hyzmatlaryny giňeltmek" we "Bulut hyzmatlaryny güýçlendirmek" arkaly Sharpe kem-kemden apparat-enjam esasly işinden diwersifikasiýa ulgamyna öwrüler. programma üpjünçiligini, enjamlary we tehnologiýa hyzmatlaryny birleşdirýär, şeýle hem çözgütleri hödürleýär.8K + 5G we Aiot bilen dünýäni üýtgetmek Şarpeň geljege bolan garaýşydyr.Täze asyrda, Şarpe 8K ekologiki çözgütleri öňe sürmegi we öňdebaryjy bolmagyny dowam etdirer we asyl yhlas bilen dolanyp gelmek, oýlap tapyş we innowasiýa asyry, çuňlaşmagy bilen "Hemme zadyň özara baglanyşygy" baş maksadyna goşant goşar. 8K + 5G tehnologiýasy we täze AIOT strategiki ýerleşişi.
“Sharpe” -niň täze “8K Solutions” we eko-önümleri Guangdongda çykdy we aşa ýokary kesgitleme pudagynyň köp ugurlaryna peýdaly boldy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary